Sari la conținut

Cadastrul drumurilor

Cadastrul drumurilor

Cadastrul drumurilor este un subsistem de evidentă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile, tehnic şi economic.

Cadastrul drumurilor
Cadastrul drumurilor

Ce cuprinde acest proces.de cadastru drumurilor:

• Topogrfia terenului si suprafeta, ampriza, zonele de sigurantă de drum şi  amenajările aferente acestuia.

• Plnul topografic amplasamentelor de la CNADNR, Consilii locale/Consilii judetene.

• Delimitare a terenurilor şi proprietătilor care se învecinează cu drumul, prin Procesele verbale atasate.

• Terenul prin documentatia cadastrală.

Drumurile Nationale si Nationale, Autostrazi  sunt proprietatea si  in administrarea C.N.A.D.N.R. S.A.

Drumurile judetetene fac parte din proprietatea publica a judetului, sunt administrate de Consiliile Judetene

Drumurile  locale apartin proprietatii publice si administrative pe teritoriul careia se afla, sunt administrate de Consiliile locale.

 

Cerintele tehnice.

Informatiile  planimetrice, continutul planurilor topografice se raportează în sistemul de coordonate stereografic 1970.

 

Schema  geodezica de sprijin.

Inceperea  lucrărilor topografice  pentru refacerea  lucrărilor ulterioare,  actualizare, trasare, sunt  realizate  un sistem de puncte bornate pe tot traseului , cu o distanta de  2 km între ele.  In acest mod  asigura o densitate de 0,5 puncte / km pentru intregul  traseu.

Zonele de deal şi de munte, distanta dintre două  borne se reduce până la 1 km.

Bornele vor fi amplasate  aproape de drum,  în zona de protectie si asigurarea conditiilor de stabilitate si  accesibilitate şi vizibilitate.

Ce contine planul topografic pentru drumuri.

Determinare si  densitatea detaliilor ridicate si elementele reprezentate care vor fi corespunzătoare scării 1:500.

Ridicarea topografică si  detaliile planimetrice se va efectua cu instrumente şi metode care să asigure o precizie de ±5 cm

Elemente care trebuiesc sa apara pe planul topografic sunt:

 •  axul drumului – este linia ce defineşte caracteristicile geometrice în plan orizontal şi în plan vertical ale traseului drumului. Lungimea reală a drumului se măsoară pe ax.
 • partea carosabila – este suprafata din platforma drumului, destinată circulatiei vehiculelor.
 • platforma drumului
 • Părtea  carosabile se ridică şi celelalte elemente care constituie platforma drumului.

Redarea geometriei pe verticala, sunt efectuate măsurătorile necesare pentru determinarea profilelor transversale şi a profilului longitudinal.

Prin:

 1. acostamentele
 2. trotuarele
 3. locurile de parcare
 4. spatiile verzi dintre benzile de circulatie sau dintre partea carosabilă şi trotuar
 5. benzile rezervate pentru circulatia altor vehicule (biciclete, tramvaie, tractoare şi cărute,etc.

 

 • limitele de proprietate.
 • bornele kilometrice si hectometrice.
 • lucrari de arta si amenajari specifice 
 • Prin determinarea / măsurători forma şi pozitia în plan a tuturor constructiilor care apartin de drum si poduri, podete, viaducte, tunele, ziduri de sprijin, rigole.
 • amenajari conexe 
 • Tipuri de lucrări ce  includ intersectiile cu alte drumuri, calea ferată, benzile speciale,locurile de parcare, trotuare, spatiile verzi, statiile de alimentare (Peco) si  împrejmuirile drumului
 • Constructiile din apropiere.
 • Kilometrajul – pentru fiecare bornă kilometrică se înregistrează valoarea nominală a kilometrajului, prin lungimea înscrisă pe bornă. 
Open chat
Suntem aici sa va oferim informatii
Buna ziua! Cu ce va putem ajuta?
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security